GUESS CHIPU - CHECK CODE
hàng về đợt mới ạ
2 màu: Trắng, Đen
===============
Case 26 x 32 mm
Đặc điểm Dòng Chipu chỉ có bao ví da chứa đồng hồ, ko có box nhé cả nhà

Mã: AAE0
Sỉ : ib