Royal Crown
Viền Đá
Máy nhật
Size : 32mm
Mã : EE0
Sỉ : ib

Box royal : 120k túi , sổ như hình
Box gỗ : 60k