Đồng hồ trơn Đơn hàng không đi Cod 100 - chuyển khoản hoặc cọc tiền hàng nhận đc hàng đi