Tig 250 2 chức năng công nghệ Mosfet.
12mos 23N50E, 12 diot D92-02, 4 tụ 470UF/400V, 2 cầu diot 35A, 2 điện kháng, 3 biến áp chính 21;4