Nhìn là hiểu Best Đỉnh cỡ nào rồi😆
1 Quý Đi Nhẹ Hơn 1️⃣0️⃣0️⃣ Ngàn Hộp😎Thì Ai Đọ Lại BODY LUX Nữa😆

Siêu Phẩm Của Mọi Siêu Phẩm🔥
- Dành Cho Girl Lười Thoa Kem
- Dành Cho Da Đen Lì Khó Trắng
- Dành Cho Da Khô Ráp Ko Đều Màu
- Dành Cho Girl Hay Đi Nắng Đội Mưa😜😜

Za vâng.....TINH CHẤT YẾN TƯƠI xin cân cả trái đất nhé😝

🛑TRẮNG SÁNG MƯỢT MÀ SAU 14 Ngày SD👆

💯Ko Lộ Kem 💯Thấm Mịn 💯Không Trôi