Kem sâm cô tiên

Lố 24 hộp

sỉ 195k/lố

Bill trên 1tr rưỡi được tính giá sỉ nhé

Thùng 24 Lố 7.5k

5 Thùng chỉ 7k

Sl2000 6.5k

Sll fix