𝐔̉ 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐘𝐄̂́𝐍 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆
155,000₫/hộp (2 hộp có giá sỉ)
#CÔNG_NGHỆ_Ủ_TRẮNG_MỚI_NHẤT
#TRẮNG_SÁNG_BẬT_TONE

❌❌ KO TRẮNG HOÀN TIỀN CHO KHÁCH IU LUÔN NÀ ... 😜😜😜

☘️ Ủ DỊCH YẾN COLLAGEN 1 lần tắm bằng 1 tháng dưỡng kemmm...😱

👉🏻Da ai ngâm đen, chai lì, thoa kem không ăn, thoa kem mãi không thấm. Hốt liền set tắm trắng mạnh này nha👌🏻
Price : 155k/3 lần tắm ✌️