sỉ MIẾNG DÁN CÁCH NHIỆT NHÀ BẾP CHỐNG DẦU MỠ - KICK THƯỚC 45CM X 75CM