sỉ từ 10đôi trở lên. uư đãi đặc biệt cho khách hàng lau dài. Đảm bảo chất lượng miễn chế.free ship cho những đơn hàng đặt lần đầu. Với khách lẻ comment chia sẻ bài viết. càng nhiều giảm từ 30 -40%.
gia