Chuyên cung cấp sỉ lẻ mực khô
Mực khô nhà
-size: 8-10 con/1kg
-size: 12-16 con/1kg
-size: trên 20 con/1kg