1 vốn 4 lời, bản giá niêm yết.
giá cả cực kì cạnh tranh.
mọi người tranh thủ nhé.
1 xấp=10 bao giá chỉ từ 650đ