50 cái = 225k nhiều mẫu (mèo,cà rốt,totoro...)
100 cái = 400k nhiều mẫu (mèo, cà rốt,totoro...)