Tiên lưu niệm bitcoin có hộp đựng, chưng bày trong oto, bàn làm việc, tủ ... siêu sang. Giá sỉ đẹp
số lượng từ 50 đồng nha.