Mình bán sỉ khẩu trang xuất khẩu 4 lớ
Hiện có 3 màu, đầy đủ kiểm định và giấy tờ hợp lệ
Số lượng ít nhất 1 thùng, đặt hàng báo trước 1 ngày