Hết nha bạn còn lọai 4 lớp hộp 40 cái giá 199k https://shopee.vn/product/190855319/6722301004?smtt=0.0.9