1 hop /5 thoi son /5 màu khác nhau ,hàng chính hãng, son lì,lâu trôi, độ Dưỡng cao.lên môi mềm min.bóng đep .