0902 650 405 (ZALO)
CÓ CÁC MÀU 01,02,03,05,KHÁCH MUA HÀNG NHẮN TIN HOẶC ALO CHO SHOP VỀ SỐ CỦA CHÌ MÀU NHA,NẾU KHÁCH K ALO HOẶC NHẮN TIN VỀ MÀU SỐ,SHOP SẼ LẤY SỐ BẤT KỲ VÀ KHÁCH K ĐƯỢC KHIẾU NẠI LÚC NHẬN HÀNG
CHÌ KẺ MÀY,KẺ MÍ MẮT
CHÌ KẺ MÀY VÀ CÓ THỂ KẺ VIỀN MÍ MẮT