🛑 Ủa ủa son gì chấn động dị ???

🏵 Khách lẻ mua 1 lần ít nhất 3c có bạn lấy luôn full bộ bởi vì sao ??

⚠️ Chất đẹp mà rẻ quá lại ra giới hạn nữa chứ 🖤

🌵 Only : 14O.OOO₫

3c #115k => 345.OOO₫

5c #110k => 550.OOO₫

😮 Hổng đẹp hổng lấy xiền ☺️