???? Đã CƯỜI thì Răng phải TRẮNG
???? Đã nói thì miệng phải THƠM
???? Đã ĂN CƠM thì không sợ Ê BUỐT
???? Đã hút thuốc thì không sợ VÀNG
✅✅ Nhưng sau 2 tuần theo dõi kết quả của những khách hàng đang sử dụng BakingSoda mix bạc hà NT thì ???????????????????? đều có kết quả rất khả quan , bài trừ được ít nhất một trong các vấn đề chính của răng miệng trắng và sáng, CÓ THỂ THẤY RÕ BẰNG MẮT THƯỜNG.