Bơ Booth
Lẻ: 60k/kg
Luôn tuyển khách sỉ và nhân viên bán hàng