bộ trang điểm Nars 7 món
gồm : 2 gel mắt, son thỏi, son nước, che khuyết điểm, kẻ mắt nước, MCR