thấm nhanh, trắng nhanh, không bết rích, không kích ứng khó chịu. trắng sau 10-15 ngày sử dụng