Bông tẩy trang poppuf hai công dụng 100 miếng. 48 hộp/thùng. Mua 5 thùng được giá sỉ.