Bột chùm ngây xanh tươi đẹp tuyệt trần
Có bột có lá nha khách
Le 190k/kg
5kg 150
10kg 140
20-50kg 130
INBX 01227281775