được làm tư những hạt đậu sạch.rước chứng nhận an toàn thực phẩm. và đảm bảo có kết quả sau 3th sử dụng.