Bột trắng răng than tre hoạt tính

lố 12 hộp
sỉ lố 8k

bill trên 1 tr rưỡi mới được tính sỉ đăng,b có thể lấy lộn xộn
sl200 7k
sl500 6.5k
sl1000 6k
sl2000 5.5k
sl3000 5k
sl4000 4.5k
sl5000 4k

sll fix