Tắm Byphasse có sẵn
Made in Eu ( châu âu)
Date đến năm 2021
🔴 chuyến này em về 3 mùi mới thơm dịu nhẹ xài thích lắm luôn
🔴 Lẽ 140k/ chai
🌸🌸🌸🌸 Khách sĩ nhà em neu lấy thùng mix 3 màu giá cực tốt
Hàng hiện đang có sẵn