các loại dâu kích thích mọc tóc.
trị gầu.. nấm.. ngứa đầu