Thuốc hỗ trợ cân bằng màu nanimo
Sản phẩm hot chưa bao giờ là xuống phong độ
Chỉ cần pha với màu mục tiêu + oxi
Tóc 2-3 khúc màu về một màu hết.
Tóc bạc cỡ nào cg ăn được hết.
Giá cực yêu thương
Có kỹ thuật chi tiết ạ
Ctrinh 10 tặng 1