CAO TRỊ NÁM , SẠCH TÀN NHANG, TRẮNG MỊN RA BẰNG THẢO DƯỢC
Cao Đã Được nghiên cứu và chiết xuất từ cây thuốc thảo Dược thiên nhiên. Cao có tác Dụng trị nám sạch tàn nhang TRẮNG MỊN DA . Dùng Đê xoa . không tác Dụng phụ
không tái phát . Công Hiệu như thần. CAO Có nhãn Hiệu ( VƯƠNG TRỌNG)