Nhằm tránh mấy hàng giả nên em chụp full thùng serum nha mọi người
Thùng 6 hợp x 8 chai
Bán sĩ hợp 8 chai