đá đính răng kim cương nhân tạo
size:
3ly
2.7ly
2.5ly
2ly