DẬP UỐN ĐA NĂNG COLLAGEN DÙNG CHO UỐN SETTING VÀ UỐN LẠNH

giúp định hình tóc uốn, giữ lọn tóc và nếp tóc quăn lâu, bóng bền và đẹp.
Mùi thơm
Chai 1000ml