Chống rụng tóc, mọc tóc nhanh
Sạch gàu, hết ngứa, phục hồi tóc hư tổn do hóa chất uốn, nhuộm