💥💥💥 GỘI XẢ KARVANNAL
Đây là dòng sản phẩm đột phá về mặt sinh học thành phần chính chủ yếu là oganic nên phù hợp với nhiều loại tóc và có tính an toàn cao!!!