Hàng trực tiếp xách tay từ Thailand KHÔNG QUA TRUNG GIAN.
330k/1 lốc/12 chai
Số lượng sẵn .