Ngăn mùi vùng kín
Dưỡng da, chống khô rát
Làm hồng và sẽ khít vùng kín
Vệ sinh trước và sau khi quan hệ
Vệ sinh trong thời kỳ đèn đỏ