Bất kì sản phẩm nào cũng vậy :
❌ko tin _đừng mua
❌ko kiên trì _đừng dùng
❌sản phẩm tốt _ko rẻ
❌sản phẩm rẻ _ko tốt
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Em bán hàng e chỉ sợ khách ko kiên trì, chứ e ko bao giờ lo sợ sản phẩm e bán ko có hiệu quả 👍💟