Hàng hiếm đã về ạ ✌️✌️
E nó cứ cháy hàng liên tục
E gom dc 1 ít
Bạn nào hôm cần ib lại e nhe ❤️❤️