Giá 250k
Hấp lụa tơ tầm FAKESHU siêu mềm mượt tóc
vs chiếc xuát thiên nhiên cung cấp độ ẫm và tái tạo cấu trúc cac axit amin giup tóc dày và chắt khõe nhẹ nhàn điều chĩnh khép biễu bì tóc giup toc suông mềm và bóng mượt nhu lua dành cho toc khô sơ hư tỗn nặng do hóa chất đặc biet giup giu màu cho tóc co vác màu nhuộm cho các tông nóng
cách sữ dụng: vó thễ dùng hấp ũ xã hoac dịch vụ phũ lụa chuyên nghiệp tai các salon thoa lên tóc macsssa nhe 5p đễ nguyên tu 15-20p xã lai bang bc sạch đễ có kết quã tốt