Hấp trắng ngọc trai.
có thể thay thế sữa tắm hàng ngày. da lên tonl mỗi ngày.
sd xong thoa kem dưỡng.
sỉ sll
inb