????????????Hãy tin rằng gia nhập về đội em nếu thật sự cố gắng và sáng tạo . Nhiệt huyết và ko ngừng lên ý tưởng thì mỗi tháng thu nhập vài triệu là chuyện hoàn tòan không khó
????????????
thật sự em chỉ muốn tuyển sĩ với những bạn thật sự - Thật sự muốn thay đổi cuộc sống mà ko ngừng cố gắng . Ko muốn dậm chân tại chỗ trong mỗi giây mỗi phút ????
????????????Vốn Chỉ cần 800k ????????????
( nhưng nhiều bạn từ con số đó đến nay đã nhập bill lên đến 10 triệu 1 lần / mỗi tháng)