Khách xài dòng này hợp cơ địa thì 2 3 ngày lên tone rồi ko cần đợi 7 10 ngày. Em tư vấn trừ hao cho khách xài thôi. Mix tẩy kích lên dòng này xài bao ghiền thôi.
Hủ 200k