FACE TRỊ MỤN ĐEP DA
Hủ 110k l🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏
🌟🌟Bán cho 1000 khách thì nhận phản hồi tốt hết 1000 khách về chất lượng và hiệu quả 😍
💁THOA KEM ĐẾN ĐÂU
💁MỤN BỌC SẸP ĐẾN ĐÓ
💁MỤN ẨN CHỒI CỒI LÊN
💁MỤN MŨ TỰ GOM LẠI
💁MỜ THÂM , DA CĂNG TRẮNG
💁‍♀️CHỐNG NẮNG CAO
💁‍♀️KHÔNG GÂY DỊ ỨNG - BÀO MÒN DA
‼️Cam đoan hết mụn - thâm