tuyển sỉ vốn 500k
đảm bảo sau 2 tuần giảm từ 3_5cm