3 hộp là 600000₫ nếu 1 thì 1 hộp 259000₫ nha các khách hàng