Ngăn ngừa nứt nẻ moi nhất là khi vào troi kho hanh