Bao bung mảng to, sản phẩm dạng nước không cần trùm ủ nilong, không hôi, dễ làm....