Chỉ với #120k cho một sản phẩm ????????????
❗️Một sản phẩm được kèm phiếu bảo hành da, được bao đổi trả, hoàn tiền nếu sài không hợp.
❗️Một sản phẩm bao chất lượng, bao sài, bao đẹp
????????Vậy tại sao bạn không thử?