Nàng nào ➡ DA DẦU
➡ Và những cô nàng Lười, k có thời gian chăm sóc da.